Hologram – to otrzymany na płycie obraz za pomocą dwóch promieni światła оd jednego źródła (lasera): promienia odbijającego się i promienia, które promieniuje się bezpośrednio źródłem światła (promienia oporowego). To pozwala otrzymać detalicznie przestrzennego stereoskopowego obrazu przedmiotu.

Element holograficzny (EH) – tо obiekt materialny o strukturze cienkowarstwowej, który zostaje stworzony w celu kształtowania (odnowienia) utrwalonego na nim obrazu przez interferencję i dyfrakcję światła, które zostaje odzwierciedlone.

Ochronny element holograficzny (OEH) – to element holograficzny przeznaczony do znakowania nosicieli informacji, dokumentów i towarów w celu potwierdzenia ich autentyczności, autorstwa i t. p. wykonany ze stosowaniem technologii, które uniemożliwiają proces falsyfikacji.

Oprócz potwierdzenia autentyczności, autorstwa i t. p. nosicieli informacji, dokumentów i towarów, oprócz zabezpieczenia kontroli otwarcia opakowania produkcji, hologram stanowi jeszcze unikalny środek marketingowy służący do zwiększenia sprzedaży.

Dzięki unikalnym optycznym właściwościom hologramu produkcja, która ma indywidualny hologram producenta lub importera, staje się bardziej atrakcyjna dla kupującego w porównaniu z inną analogiczną produkcją nie posiadającą hologramu.

Produkcja mająca indywidualny hologram producenta lub importera jest swego rodzaju znakiem jakości produkcji, którym producent lub importer gwarantuje legitymność produkcji o takim znaku i odpowiednio taka produkcja staje się bardziej poszukiwana przez kupującego.

Jaskrawa, poznawana i powabna etykieta na opakowaniu, którą niemożliwie podrobić – to właśnie jest obrona Pańskiej produkcji przed falsyfikacją i jednocześnie narzędzie do pomyślnej sprzedaży. Оryginalność, współczesne innowacyjne technologie produkcyjne, kreatywność zastosowanych rozwiązań designerskich gwarantują dla kupującego czystość Pańskiej marki handlowej.