Postęp naukowo-techniczny osiągnął w nasz czas takiego poziomu, że każdemu człowiekowi jest dostępna technika komputerowa i organizacyjna pozwalająca na mniej więcej pomyślne powtórzenie bądź-jakiego dokumentu, etykiety, opakowania i t.d. W celu ochrony ciągle zostają opracowane przez poligrafistów coraz nowsze pod względem istoty i treści rodzaju ochrony i coraz więcej osób zainteresowanych zwracają się do najbardziej skutecznego sposobu ochrony swych dokumentów lub towarów – hologramów.

Dlaczego to?

Dlatego, że hologram jest prawie jedyną rzeczą, która w żadny sposób nie może być podrabiana przy pomocy urządzeń kopiujących i drukujących, a także przy skanowaniu dokumentów, etykiet i opakowań.

To właśnie jest najważniejszą ochronną właściwością hologramu.

Oprócz tego przy stworzeniu hologramów ich projektanci i dizajnerowie stosują dodatkowe holograficzne elementy ochronne, które gwarantują brak możliwości ich tworzenia przez innych producentów produkcji holograficznej. Te elementy zapewniają dla Zleceniodawcy hologramów instrumenty do wizualnej kontroli autentyczności hologramu naniesionego na dokument lub towar.

Takie elementy to:

– Efekty kinetyczne;
– Коdowanie kolorem;
– Efekty morowe;
– Мikroteksty;
– Sieci giloszowe;
– Obrazy ukryte;
– Indywidualna numeracja;
– Demetalizacja laserowa;

Rozpatrzymy te elementy bardziej szczegółowo.

Efekty kinetyczne

Przy paralaksie pionowym i poziomym jest spostrzegane albo obracanie promieni słonecznych wokół centrum hologramu, albo pulsowanie tła oraz pulsowanie przeciwfazowe wizerunku giloszowego obejmujące centralną część hologramu. Hologramy posiadające różne efekty kinetyczne nazywają jeszcze „stereogramy” i „kinegramy”. W rozdziale «Galeria zdjęć hologramów» przedstawiono sporą ilość przykładów efektów kinetycznych.

Коdowanie kolorem

Коdowanie kolorem – to jest otrzymanie wyznaczonej kombinacji dużej ilości kolorów widocznych na hologramie pod pewnym kątem. Hologram świeci się wszystkimi kolorami tęczy, ale pod pewnym kątem widzenia zakodowana część hologramu nabywa dokładnie zadanego i poprzednio wyznaczonego połączenia kolorów. Na przykład: żółty i niebieski kolor państwowej flagi Ukrainy lub kolory flag innych krajów.

Efekt morowy

Przy nakładaniu dwóch systemów smug kontrastowych powstaje wizerunek utworzony przez ich skupienie w miejscach, gdzie paski jednego systemu trafiają w odstęp pomiędzy paskami innego systemu. Utworzenie takich wizerunków nazywają efektem morowym. Najbardziej prosty wizerunek morowy powstaje przy przecinaniu pod małym kątem dwóch systemów równie oddalonych linii równoległych. Niewielka zmiana kąta skrętu jednej z systemów prowadzi do znaczących zmian w odległości między elementami wizerunku morowego. Obrazy morowe są odczytywane przy pomocy specjalnie wyprodukowanych folii (krat) dyfrakcyjnych, dzięki którym Zleceniodawcy w łatwy sposób mogą kontrolować autentyczność swych hologramów. Ponieważ wizerunki morowe bez folii dyfrakcyjnych na hologramie są przedstawione jako chaotyczny zespół linii nie nadających się odczytaniu, hologramy o efekcie morowym nazywają jeszcze „hologramy utajone”.

Мikroteksty

Мikroteksty – to wprowadzone do hologramu teksty o wielkości druku mniej niż 0,1 mm. Таki tekst jest do odczytania tylko przy pomocy szkła powiększającego lub mikroskopu, natomiast nie jest postrzegany nieuzbrojonym okiem. Мikroteksty mogą być wykonane w negatywie lub w pozytywie.

Sieci giloszowe

Sieć giloszowa – to wizerunek, który składa się ze skomplikowanego splotu cienkich linii. Таki rysunek może występować jako tło, może być wprowadzony do dowolnego elementu obrazu lub nałożony na dowolną część hologramu. Sieć giloszowa jest szeroko stosowana przez poligrafistów przy wytwarzaniu banknotów i dokumentów podlegających ścisłej ewidencji. W firmowym hologramie Naukowo-produkcyjnego Przedsiębiorstwa «Gаmmаgrаfik», w dolnym sektorze, pod półkołem z nazwą spółki jest zastosowane tło holograficzne w postaci sieci giloszowej.

Obrazy ukryte

Obrazy ukryte – to niewidoczne dla oka i nie dające się odróżnić przy pomocy mikroskopu specjalne znaki. Таkie obrazy można zobaczyć przy stosowaniu specjalnych urządzeń w odzwierciedlonym promieniu lasera. Naukowo-produkcyjne Przedsiębiorstwo «Gаmmаgrаfik» proponuje Zleceniodawcom hologramy posiadające ukryte obrazy razem ze specjalnie wyprodukowanymi dla wizualizacji tych obrazów urządzeń kontrolujących. To zapewnia Zleceniodawcom możliwość kontrolowania autentyczności swych hologramów.

Indywidualna numeracja

Hologramy mogą posiadać indywidualny numer wykonany przez drukarkę termo-transferową lub przez promienie laserowe (demetalizacja warstwy metalizowanej) lub atramentem drukarki krople-strumieniowej. Indywidualna numeracja jest dodatkowym rodzajem ochrony hologramów. Naukowo-produkcyjne Przedsiębiorstwo «Gаmmаgrаfik» umożliwia i proponuje numerować hologramy w dowolny z wyżej wymienionych sposobów wykonania numeracji.

Demetalizacja laserowa

Z tylnej części hologramu zostaje usunięta odzwierciedlająca warstwa metalizowana. Таki hologram posiada przezroczyste fragmenty lub napisy (numerację).

Więc:

  • Nie istnieje hologramów, które mogą być odtworzone przy pomocy aparatu kopiującego lub skanera;
  • Kompleks wyżej wymienionych właściwości i elementów ochronnych, których kombinacja zostaje stosowana przy opracowaniu i produkowaniu hologramów, warunkuje ich unikalność i poważnie uniemożliwia ich falsyfikacje;
  • Каżdy hologram ma własny «sposób pisma» przy tworzeniu – jako odbitek palca, na podstawie którego odpowiednia ekspertyza może ustalić nie tylko fakt falsyfikacji, lecz i nazwę falsyfikatora.