Hologramy standardowe – tо hologramy opracowywane przez nasze Przedsiębiorstwo ze stosowaniem neutralnych wizerunków, bez przywiązania do zamówienia konkretnego. Ten rodzaj hologramów może być wyprodukowany w postaci tła holograficznego lub posiadać określone napisy uniwersalne, na przykład: Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Ochronny element holograficzny, Ochrona, Gwarancja jakości, itd., które pozwalają nam zaspokajać potrzeby naszych Klientów Zleceniodawców ograniczonych pod względem czasu na wykonanie zamówienia lub mających potrzebę w małych ilościach hologramów jednorazowego wykorzystania, lub dysponujących małą ilością pieniędzy lub jeżeli chodzi o Zamawiających, którzy zawodowo zaspokajają potrzeby rynku w produkcji holograficznej, personalizując otrzymane od nas i krojone na potrzebne rozmiary hologramy standardowe z obrazem uniwersalnym.

Hologramy takiego rodzaju posiadają takie same właściwości, jako i indywidualne, za wyjątkiem tego, że logo Zamawiającego lub inne wizerunki i napisy indywidualne, w tym numeracja, zostają naniesione na standardowy hologram przy pomocy drukarki termo-transferowej, co robi ten hologram indywidualnym (osobowym) hologramem Zamawiającego.

  

Hologramy standardowe zostają opracowywane i produkowane przez nas w postaci:

  • hologramów z pozycyjnym przedstawieniem dowolnego uniwersalnego wizerunku neutralnego lub napisu (kiedy przedstawienie logo lub tekstu Zamawiającego jest dokładnie przywiązane do miejsca na obrazie jednostkowym). Na przykład: godła, mapy regionalne, flagi, napisy typu: BEZ GМО i t. p.;
  • w postaci hologramów z niepozycyjnym przedstawieniem neutralnego wizerunku uniwersalnego lub napisu (kiedy wizerunek logo lub tekst Zamawiającego nie są przywiązane dokładnie do pewnego miejsca na obrazie jednostkowym). Na przykład: napisy typu: Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Ochronny element holograficzny, Ochrona, Gwarancja Jakości i t. d., napisane na obrazie jednostkowo pod różnymi kątami bez ustalonego porządku wyrównania rzędów poziomo lub pionowo.

Na przykład, hologram standardowy «Ukrainа» o obrazie pozycyjnym w postaci mapy Ukrainy i nazwy kraju jest bardzo popularny pośród ukraińskich przedsiębiorstw, organizacji i instytucji państwowych

Na przykład, hologram standardowy typu tapetowego Void, Original, Quality, Security, Optical Security, Security Hologram, Ochronny element holograficzny, Ochrona, Gwarancja Jakości i t. d. jest zamawiany u nas w postaci etykiet (nа materiale nie podlegającym zniszczeniu) i plomb (nа materiale podlegającym zniszczeniu) o dowolnym kształcie i rozmiarach oraz jest zamawiany w postaci folii do tłoczenia na gorąco i w postaci przezroczystych folii holograficznych do ochrony dokumentów, legitymacji, kart plastykowych oraz do ochrony przywieszek (etykiet) do towarów lub do opakowań.

Na przykład:

Hologram standardowy typu tapetowego w postaci samoklejącej się etykiety z obrazem nie pozycyjnym jest stosowany do ochrony kart plastikowych.

Ten sam – naniesiony w celu ochrony na kartę plastykową w postaci odbitki na folię tłoczenia na gorąco o obrazie nie pozycyjnym.

Ten sam – w postaci folii do tłoczenia na gorąco z obrazem nie pozycyjnym – do stosowania jako tło jednej ze stron karty plastikowej..

Ten sam – w postaci przezroczystej folii holograficznej z obrazem nie pozycyjnym – do stosowania w postaci owerleju holograficznego dla ochrony jednej ze stron karty plastikowej.